Reparaties / Onderhoud

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik van het instrument, zijn onderdelen aan slijtage onderhevig. Ook is de juiste afregeling van de diverse componenten in het mechaniek niet iets wat eenmaal goed, altijd goed blijft. Ook dit is weer afhankelijk van het gebruik. Op deze pagina geven we wat voorbeelden van de meest voorkomende zaken die qua onderhoud van uw instrument belangrijk zijn.

Afregeling

Afregeling of regulatie van de onderdelen in het mechaniek is van groot belang voor de goede werking van het mechaniek. In het speelmechaniek is er van toets naar snaar sprake van diverse bewegende onderdelen die in bepaalde verhoudingen tot elkaar staan. Een veer die zich in de mechaniek bevindt, de opstoterveer, moet soms worden bijgesteld. Verder is er het dempermechaniek waaraan ook bepaalde eisen qua afregeling worden gesteld.

Nu is een en ander in zekere mate afhankelijk van de eisen die door de gebruiker aan het instrument gesteld worden. Voor een beroepspianist liggen de zaken anders dan voor een amateurpianist die af en toe speelt.

Bij intensief gebruik is het jaarlijks doorlopen van de regulatie wenselijk. Bij normaal gebruik is eens in de vijf jaar genoeg.

Onderhoud

Het meest voorkomende qua onderhoud is naast de genoemde afregeling het intoneren en bijwerken van de hamerkoppen. De hamerkop bepaalt voor een zeer belangrijk deel de klank, klankkleur, en egaliteit van de klank over het geheel.

Voor een pianist die veel speelt en goede oren heeft, is een jaarlijkse of tweejaarlijkse intonatiebeurt geen overbodige luxe. Over een iets langere periode, zeg 4 jaar, kan het nodig zijn om de koppen bij te schuren, om de ronde eivorm weer terug te krijgen waardoor de elasticiteit en veerkracht van de hamerkop weer optimaal wordt.

Over langere periodes gezien zijn er andere onderdelen in het mechaniek die aan slijtage onderhevig zijn. Het invoerlaken in de toets heeft niet het eeuwige leven, een roulette kan slap worden, zadelvilt kan hard en dun worden, verkerningen kunnen teveel ruimte krijgen. hamers kunnen zodanig versleten zijn dat vervanging nodig is.

Snaren, met name de bassnaren, kunnen op lange termijn dof gaan klinken, het leven, de glans raakt eruit. (Dit is instrument-afhankelijk, er zijn goede merken piano's waarbij dit na 15 jaar zeker gebeurt.) Snaren kunnen hun flexibiliteit verliezen zodat ze bij het stemmen soms springen. Let wel, dit alles na een behoorlijk lange periode. Er zijn ook instrumenten van 60 jaar oud die nog prima klinken met de oorspronkelijke besnaring.

Restauratie

Een totale restauratie of revisie van een instrument loont vaak de moeite. J˙ist bij  kwalitatief goede instrumenten die in hun glorietijd tot de betere piano's of vleugels behoorden.

Een totale restauratie kan inhouden:

  • Vervanging van het stemblok, stempennen en besnaring.

  • Herstellen van de zangbodem.

  • Grotendeels vervangen van het mechaniek, nieuwe hamers en stelen, soms nieuwe onderhamers, nieuwe dempers, nieuwe toetsinvoeringen, nieuwe stiften (voor de toets).

  • Het bijwerken of opknappen van de kast, politoeren en/of spuiten.

Een goed gerestaureerd instrument is net zo betrouwbaar en goed klinkend als een nieuw instrument van dezelfde kwaliteitsorde. Soms zelfs mooier.. en het is in ieder geval nooit duurder dan een vergelijkbaar nieuw instrument.

De kosten

De kosten zijn redelijk nauwkeurig vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat een totaalrevisie vele duizenden Euro's kan gaan kosten, maar zoals gezegd, dit moet worden afgezet tegen de waarde van een vergelijkbaar nieuw instrument nu.

Het is goed mogelijk dat er slechts gedeeltelijke restauraties nodig zijn. Het kan zijn dat de besnaring en zangbodemdruk nog in orde is, maar er wel nieuwe hamerkoppen nodig zijn.

Voor advies over wel / niet restaureren kunt u contakt met ons opnemen.

Indien nodig wordt er een offerte verstrekt.