Precision Touch Design

De Stanwood PTD methode is dé oplossing voor piano's en vleugels waarbij zich onregelmatigheden in klank en/of speelaard voordoen.

Met de klant wordt eerst besproken wat qua klank mogelijk is voor het instrument. Na analyse van het mechaniek worden de hamerkoppen op gewicht gebracht volgens een voor dit instrument specifieke gewichtscurve. De krachtenlijn wordt verbeterd en het toetsgewicht aangepast.

Zo is het mogelijk, binnen bepaalde grenzen, het speelgewicht (aanslaggevoeligheid) aan te passen aan de wensen van de klant en er voor te zorgen dat elke toets hetzelfde aanvoelt.

Doordat de hamerkoppen op het juiste gewicht zijn wordt het klankkarakter over de hele vleugel veel evenwichtiger.

De methode vereist geen speciale inbouw, wel worden er op de onderhamers soms instelbare draagveren aangebracht om het speelgewicht en de totale gewichtscurve te kunnen beïnvloeden. Soms zijn wijzigingen aan het mechaniek nodig. Zo is het soms nodig de piloten die achterop de toets zitten iets te verplaatsen om de pilotenlijn te optimaliseren.

Wanneer PTD?

  • U hebt het gevoel dat uw instrument gemakkelijker zou kunnen spelen.

  • Zacht spelen is moeilijk; u wilt meer controle over de klank en de dynamiek.

  • U wilt het instrument qua klank en aanslag regelmatiger hebben.

Voor welke instrumenten?

De praktijk heeft uitgewezen dat zowel de goedkoopste als de beste (duurdere) piano's en vleugels, uitgevoerd met PTD, wezenlijke verbeteringen laat zien wat klank en speelaard betreft !